Uppsägning eller ändring av prenumeration

Du som konsument har alltid rätt att pausa eller avsluta din prenumeration av produkter från Webbplatsen. Detta ska ske minst 7 dagar innan nästkommande leverans. Du pausar eller säger upp din prenumeration genom att logga in eller genom att kontakta Biorepublics kundtjänst via e-post till: info@biorepublic.se

Biorepublic har alltid rätt att säga upp en prenumeration med en uppsägningstid om 30 dagar. Biorepublic förbehåller vidare sig rätten att utan föregående avisering säga upp ett avtal med omedelbar verkan om vi bedömer att en prenumerant bryter mot Villkoren